Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

   Witamy serdecznie na stronie      

 Rodzinnego Ogrodu Działkowego

                "Związkowiec" w Zielonej Górze.                                                                                 

 

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania Ogrodu.

W sekcji Aktualności i wydarzenia zawsze bieżace informacje i ogłoszenia. 

Prawo w PZD to kompendium wiedzy na temat zasad organizacji ruchu działkowego w Polsce zrzeszonego
w Polskim Związku Działkowców. 

Struktura Organizacyjna przybliża składy osobowe Zarządu i Komisji Statutowych, ich zadania oraz Plan Zagospodarowania Ogrodu. 

Jeżeli jesteś działkowcem użytkującym działkę w naszym Ogrodzie z pewnością interesująca będzie sekcja Finanse i opłaty oraz Porady Ogrodnicze.

Dla osób zainteresowanych zakupem lub przydziałem działki w naszym Ogrodzie została uruchomiona zakładka Jak zostać działkowcem tam informacje o formalnościach, opłatach, wzory niezbędnych dokumentów jak również ogłoszenia sprzedaży działek.


Strona internetowa wystartowała w lutym 2012 roku (obecnie po liftingu oddajemy nową jej wersję), staramy się ją na bieżąco aktualizować i udoskonalać, dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące jej treści.

Zapraszamy do kontaktu z Zarządem Ogrodu w każdej sprawie za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź telefonicznie.

 

mgr Przemysław Bułło

                                                                                                                                        Prezes Zarządu   

 Podstawowe informacje o ogrodzie

            Rodzinny Ogród Działkowy „Związkowiec” znajduje się w południowo-wschodniej części Zielonej Góry przy południowym skraju osiedla Słowackiego w granicach wyznaczonych ulicami Lechitów, Krzemieniecką, Andrzeja Struga oraz terenem lasów miejskich. Pozostałe tereny wydzielone należne do ROD zostały ograniczone ulicami: Wodna, Skierki, Filona, następnie: Wodna, Krzemieniecka, Horsztyńskiego, Struga oraz terenem Domu Rencistów przy al. Słowackiego. Szczegółowe usytuowanie terenu ogrodu zaznaczono kolorem czerwonym na mapie. 

              Rodzinny Ogród Działkowy „Związkowiec” w Zielonej Górze zajmuje powierzchnię ok. 13 ha.
co stanowi 4,87% powierzchni ogrodów działkowych w mieście. Teren ROD podzielony jest na 330 działek
o powierzchni od 80-720m2 użytkowanych przez blisko 500 osób będących członkami Polskiego Związku Działkowców. 

Pod względem geomorfologicznym teren ROD „Związkowiec” leży w obrębie Wału Zielonogórskiego
i występuje na jego południowym skłonie. Powierzchnia terenu jest silnie morfologicznie zróżnicowana i wznosi się na wysokość ok. 160-170m n.p.m.

          Teren charakteryzuje się dużą komplikacją budowy geologicznej i hydrogeologicznej warunków podłoża ze względu na silne procesy glacitektoniczne, jakie na tych obszarach zachodziły. Stwierdzono występowanie fałdów wąsko promiennych, częste porozrywanie i inwersję poszczególnych warstw geologicznych czwartorzędu nawet na dość znacznych głębokościach. W budowie geologicznej płytkiego
i średnio głębokiego podłoża biorą udział utwory trzeciorzędu i czwartorzędu. Trzeciorzęd reprezentowany jest przez plioceńskie iły i pyły wykształcone w fracji limnicznej oraz mioceńskie utwory formacji buro węglowej. Czwartorzęd wykształcony jest z piasków różnoziarnistych i żwirów akumulacji wodnolodowcowej, glin zwałowych oraz mułków zastoiskowych.

Teren ROD „Związkowiec” na mapie miasta Zielona Góra

 

Skala: 1:5160  Źródło: http://arc.um.zielona-gora.pl/zg/start.jsp?o=12101, 06.01.2012r.